Практика без науки сліпа, 

а наука без практики мертва!

ІНСТИТУТ АУДИТУ

 

Журнали

Інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право» видається з 1994 року.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Постанова президії ВАК України від 06 жовтня 2010 р. №1-05/6. Реєстраційне свідоцтво серії КВ № 4384 від 18.07.2000 р.

 Засновник:аудиторська фірма «Аналітик» спільно з Академією муніципального управління та Відкритим  міжнародним університетом розвитку людини «Україна».

Статті обов’язково проходять відбір і рецензування. Повний або частковий передрук матеріалів журналу допускається лише за згодою редакції. Відповідальність за добір і викладення фактів несуть автори.